2024-03-12

Yiedly’s Per Rastbäck i paneldiskussion

Yieldly’s Per Rastbäck kommer att delta i en intressant paneldiskussion på Business Arena tillsammans med andra spännande branschkollegor. Ämnet för diskussionen är Innovation i fastighetsförvaltningen – en nyckel till ökat värde. Välkomna till Lilla Innovationsscenen den 20 september kl 10:15.

Kontakta oss

Kontakta oss för att prata med en expert! Vi är alltid intresserade av förstå era specifika behov och att dela våra insikter.

På vårt första möte tar vi reda på om och hur vi kan hjälpa er. Därifrån tar vi fram en specifik plan för er, som vi sedan genomför – tillsammans!
contact@yieldly.se