VÅRT ERBJUDANDE
Kontor
BOKA ETT MÖTE
Med innovativa och hållbara lösningar blir Yieldly en värdefull partner för att optimera er drift och förvaltning samt skapa en kontinuerlig värdeökning av fastigheten. Vi hjälper er att uppnå strategiska mål med en långsiktig affärsplan och ett fokus som stämmer överens med era intentioner och mål.

Teknisk förvaltning för kontorsfastigheter

Genom att överlåta den tekniska förvaltningen till oss kan du som fastighetsägare fokusera på intäkter och kundrelationer, vilket skapar en miljö som är både attraktiv och hållbar över tid.

Yieldlys expertis och datadrivna metodik möjliggör en precision i underhåll och utveckling som inte bara optimerar och reducerar driftskostnaderna utan även förbättrar fastighetens övergripande värde och prestanda. Vi tar ansvar för helheten och fokuserar på kvalitet, hållbarhet och en effektiv kostnadskontroll.

 • Transparens och delaktighet
  Vår insamling, visualisering och analys av fastighetsdata ger dig som fastighetsägare både delaktighet och kontroll över kontorsfastighetens prestanda.
 • Anpassade lösningar för varje fastighet
  Baserat på fastighetens läge och specifika krav anpassar Yiedly sina tjänster för att säkerställa en leverans som matchar de högt ställda förväntningarna.
 • Hållbarhetsdriven utveckling
  Genom att aktivt arbeta med era önskemål kring hållbarhet och taxonomi, samt implementera åtgärder som miljöcertifiering och energifärdplan, stärker vi fastighetens miljöprofil och långsiktiga värde.
 • Insiktsdriven optimering av värme och kyla
  Yieldly använder sin expertis och insamlade data för att vägleda diskussioner om energieffektivitet, vilket ger er som fastighetsägare möjlighet att aktivt bidra till en mer hållbar fastighetsdrift.

Yieldly är inte bara en förvaltare, utan en partner som möjliggör för kontorsbranschen att navigera framtidens utmaningar med insikter som grund för hållbara beslut.

Kontakta oss

Kontakta oss för att prata med en expert! Vi är alltid intresserade av förstå era specifika behov och att dela våra insikter.

På vårt första möte tar vi reda på om och hur vi kan hjälpa er. Därifrån tar vi fram en specifik plan för er, som vi sedan genomför – tillsammans!
contact@yieldly.se