VÅRT ERBJUDANDE
Handel
BOKA ETT MÖTE
Vi realiserar era strategiska visioner och ambitioner med handelsfastigheten genom en långsiktig affärsplan. Med Yieldly som samarbetspartner jobbar vi tillsammans mot era affärsmål genom att optimera drift och underhåll av handelsfastigheten och skapa en långsiktig värdeökning.

Teknisk förvaltning för handelsfastigheter

Med Yieldly får ni den spetskompetens som behövs för att möta utmaningar och komplicerade frågor inom förvaltning av köpcentrum och andra handelsfastigheter. Vi anpassar och skräddarsyr upplägget för att vara optimerat för varje enskild fastighet.

 • Anpassad fastighetsförvaltning
  Yieldly samarbetar nära med fastighetsägarens driftkontor och kommersiella förvaltare för att skapa en sömlös upplevelse med ett samarbete som täcker allt från teknisk drift till kundupplevelser.
 • Teknisk innovation
  Med vår expertis inom teknisk förvaltning bidrar Yieldly med innovativa lösningar för att utveckla handelsfastigheten i linje med den långsiktiga strategin, vilket är avgörande i en tid då upplevelsebaserad handel blir allt viktigare.
 • Fokus på upplevelser
  I takt med att köpcentrum och gallerior omvandlas till nav för upplevelser, stödjer Yieldly fastighetsägare med att integrera och optimera element som restauranger, biografer och andra nöjesfaciliteter, vilket lockar besökare och förbättrar kundlojaliteten. En högkvalitativ kundupplevelse i köpcentrum och gallerior är avgörande för att konkurrera med e-handeln.
 • Proaktivt samarbete
  Genom att kombinera digital och fysisk närvaro leder vi arbetet på ett kostnadseffektivt sätt. Denna strategi möjliggör proaktiva insatser och optimeringar, där vår tekniska kompetens gör att vi kan nyttja de tekniska möjligheterna på bästa sätt. Vi får en djup förståelse för fastighetens unika behov och kring hur vi kan förbättra slutkundens upplevelse.

Yieldly blir en viktig partner för ägare till handelsfastigheter, redo att navigera branschens utmaningar och möjligheter med vår tekniska kompetens och operativa, närvarande arbetssätt.

Kontakta oss

Kontakta oss för att prata med en expert! Vi är alltid intresserade av förstå era specifika behov och att dela våra insikter.

På vårt första möte tar vi reda på om och hur vi kan hjälpa er. Därifrån tar vi fram en specifik plan för er, som vi sedan genomför – tillsammans!
contact@yieldly.se