VÅRT ERBJUDANDE
Logistik & lätt industri
BOKA ETT MÖTE
I logistik- och lättindustrisektorn, där effektivitet och hållbarhet är nyckelord, blir Yieldly en partner för er som fastighetsägare. Med expertis inom både teknisk förvaltning och hållbarhetsintegration erbjuder Yieldly tjänster som förbättrar fastighetens drift, underhåll och långsiktiga värde.

Teknisk förvaltning för logistikfastigheter och fastigheter för lättindustri

Yieldly erbjuder en helhetslösning där samarbete och teknisk innovation står i centrum. Genom att skapa broar mellan fastighetsägare och hyresgäster erbjuder Yieldly innovativa lösningar som både minskar kostnaderna och främjar miljön.

Med fokus på hållbarhet och effektivitet säkerställer vi att både hyresgästers och fastighetsägares behov möts, vilket skapar ett mervärde för alla parter.

 • Anpassat för triple net-avtal
  Yieldly säkerställer att hyresgästerna uppfyller sina underhålls- och serviceåtaganden för exempelvis kylsystem, ventilation och hissar, vilket är avgörande för framgångsrika triple net-avtal inom logistikfastigheter.
 • Hållbarhetsrapportering och datainsamling
  Vi samlar in data för hållbarhetsrapportering från hyresgästerna, utifrån kundens krav, och hjälper fastighetsägare att möta och dokumentera sina hållbarhetsmål på ett konkret och effektivt sätt. Yieldly bidrar till att göra fastigheten mer hållbar och vi skapar förutsättningar för långsiktig värdeökning.
 • Navet för fastighetsägare och hyresgäst
  Yieldly hjälper till att skapa en struktur med samarbete och synergier mellan Yieldly, fastighetsägaren och hyresgästen. Vi utvecklar kostnadsbesparande lösningar som gynnar både fastighetsägare och hyresgäster. Ett exempel på det är hur man minskar fastighetens energiförbrukning.
 • Teknisk innovation
  Med sin tekniska expertis och datainsamling stöder vi fastighetsägarna i deras ansvar för långsiktigt underhåll. Yieldly förhandlar fram lösningar som skapar win-win för både fastighetsägaren och hyresgästen.

Våra anpassningsbara tjänster och starka fokus på både kostnadseffektivitet och hållbarhet gör Yieldly till en idealisk partner för fastighetsägare inom logistik och lätt industri.

Kontakta oss

Kontakta oss för att prata med en expert! Vi är alltid intresserade av förstå era specifika behov och att dela våra insikter.

På vårt första möte tar vi reda på om och hur vi kan hjälpa er. Därifrån tar vi fram en specifik plan för er, som vi sedan genomför – tillsammans!
contact@yieldly.se