VÅRT ERBJUDANDE
Technical Asset Management As a Service
BOKA ETT MÖTE
Genom vårt datadrivna arbetssätt kan vi analysera fastigheten utifrån ett driftsperspektiv och föreslå en lösning som innebär kraftigt reducerade driftskostnader, bland annat genom att minska det felavhjälpande underhållet. De besparingar som då görs kopplade till den operativa verksamheten möjliggör sedan för nya investeringar i fastigheten, investeringar som ökar fastighetsvärdet.

Dessa investeringar föreslås efter en djupgående analys baserad på data från Yieldlys processer, ytterligare fastighetsinformation och teknisk domänkompetens. Utkomsten av analyserna medför att Yieldly kan föreslå välgrundade och beprövade rekommendationer för hur fastigheten kan utvecklas för att nå ett högre fastighetsvärde samt förbättra sig kopplat till hållbarhetsmålen.

Genom att ha tillgång till hela Rambolls nätverk av tekniska konsulter kan även Yieldly bistå med genomförandet av valda rekommendationer. Tillsammans med våra partners inom kommersiell och ekonomisk förvaltning kan ta vi ett helhetsansvar för er förvaltning.

Läs mer om våra tjänster inom:

Drift & Underhåll

Inom Yieldly står Estate Logs för Drift & Underhåll. Estate Logs gör fastighetsförvaltning enklare genom att tidsoptimera de dagliga arbetsinsatserna. Samtidigt erbjuds smidig upphandling och tillsammans ger det fastighetsägare detaljerade insikter om tidsåtgång för arbetet som utförs.
Fastighetsägaren:
Som fastighetsägare får du transparent visualisering och rapportering från dina fastigheter.
Driftsoperatör:
Driftsoperatörer använder Estate Logs verktyg för genomförandet av det dagliga driftsarbetet.

Strategisk rådgivning

Inom Yieldly står Ramboll för den strategiska rådgivningen och den tekniska fastighetsförvaltningen. Genom att analysera data från fastigheterna kan Yieldly optimera fastighetsförvaltningen och samtidigt agera en strategisk rådgivare med utgångspunkt i faktisk fastighetsdata.

1. Insamling

Vi samlar in information och fastighetsdata utifrån din fastighets förutsättningar.

2. Överblick

Vi visualiserar informationen för att underlätta beslutsfattandet.

3. Analys

Den kombinerade informationen ger nya insikter och effektiviserar den dagliga driften och förvaltningen. Den ger även underlag för att leverera väl underbyggda rekommendationer för investeringar.

4. Ledning

Ni får en dedikerad teknisk fastighetsutvecklare som strategisk partner och tillgång till ett globalt nätverk av tekniska experter som arbetar för att maximera din fastighets prestanda och värde.

Optimerade processer

Yieldly hjälper dig att optimera kostnader för drift och förvaltning, förenkla processer och ökar effektiviteten från första dagen.

Öka fastighetens värde

Yieldly ger råd för att öka fastighetens värde baserat på datainsikter, djup teknisk expertis och förståelse för fastighetens skick. Detta omfattar både kortsiktiga och långsiktiga förbättringar.

Reducera miljöpåverkan

Yieldly möjliggör för dig som fastighetsägare att minska de totala CO2-utsläppen, vilket är avgörande med hänsyn till ökade krav på hållbarhet och återrapportering.

Förverkliga strategiska ambitioner

Yieldly förverkligar dina strategiska ambitioner baserat på en långsiktig affärsplan och fokus som är i linje med dina mål och intentioner.

Kontakta oss

Kontakta oss för att prata med en expert! Vi är alltid intresserade av förstå era specifika behov och att dela våra insikter.

På vårt första möte tar vi reda på om och hur vi kan hjälpa er. Därifrån tar vi fram en specifik plan för er, som vi sedan genomför – tillsammans!
contact@yieldly.se