Building value that lasts.
Technical Asset Management – As a Service
OM YIELDLY
Yieldly erbjuder en komplett lösning för "teknisk fastighetsförvaltning – As a Service". Vi kombinerar omfattande teknisk kunskap med datadrivna insikter och erbjuder ett nytt, innovativt tillvägagångssätt som främjar utvecklingen av hållbara byggnader, samtidigt som kostnader minskas och det övergripande värdet maximeras.
LÄS MER
Vår process
Reducera kostnader och skapa värde
Hur vi jobbar
Yieldly är er strategiska partner

Optimerade processer

Yieldly hjälper dig att optimera kostnader för drift och förvaltning, förenkla processer och ökar effektiviteten från första dagen.

Öka fastighetens värde

Yieldly ger råd för att öka fastighetens värde baserat på datainsikter, djup teknisk expertis och förståelse för fastighetens skick. Detta omfattar både kortsiktiga och långsiktiga förbättringar.

Reducera miljöpåverkan

Yieldly möjliggör för dig som fastighetsägare att minska de totala CO2-utsläppen, vilket är avgörande med hänsyn till ökade krav på hållbarhet och återrapportering.

Förverkliga strategiska ambitioner

Yieldly förverkligar ägarens strategiska ambitioner baserat på en långsiktig affärsplan och fokus som är i linje med ägarens mål och intentioner.
BOKA ETT MÖTE
Vi har ett innovativt tillvägagångssätt för fastighetsförvaltning som skapar värde redan från dag ett. Vi börjar med vår unika strategi, vilket är att optimera dagliga driftsaktiviteter, och sedan förbättrar vi varje byggnads tekniska prestanda. Utöver det tillför vi vår strategiska rådgivning som stöds av data och teknisk expertis.
- Anders Frölander, Head of Commercial, Yieldly

Nyheter & Events

Yieldly pressrelease

På måndagen leanserades Yieldy, ett helt nytt koncept för fastighetsförvaltning, i syfte att optimera byggnaders energiprestanda. Hittills har driftskostnader minskats med 50 procent.

Läs mer
Yiedly’s Per Rastbäck i paneldiskussion

Yieldly’s Per Rastbäck kommer att delta i en intressant paneldiskussion på Business Arena tillsammans med andra spännande branschkollegor.

Läs mer
Yieldly på Business Arena

Varmt välkomna till Yieldly’s lounge på Business Arena Stockholm den 20–21 september! Ni hittar oss mitt emot stora innovationsscenen och brevid lilla innovationsscenen.

Läs mer
ALLA NYHETER

Kontakta oss

Kontakta oss för att prata med en expert! Vi är alltid intresserade av förstå era specifika behov och att dela våra insikter.

På vårt första möte tar vi reda på om och hur vi kan hjälpa er. Därifrån tar vi fram en specifik plan för er, som vi sedan genomför – tillsammans!
contact@yieldly.se