VÅRT ERBJUDANDE
Samhällsfastigheter
BOKA ETT MÖTE
Samhällsfastigheter som förskolor, vårdcentraler och äldreboenden spelar en central roll i samhället och deras drift och underhåll påverkar många människor. Med Yieldlys tjänster kan du som fastighetsägare säkerställa effektivitet i förvaltningen med konsekvent uppföljning, transparens i samarbetet och hög nivå av expertis.

Teknisk förvaltning för samhällsfastigheter

Med sin expertis inom portföljförvaltning och förmågan att möta hållbarhetskrav bidrar Yieldly till en framtida säker fastighetsutveckling. Yieldlys tjänster inom samhällsfastigheter visar på ett starkt åtagande att inte bara uppfylla kundens behov utan också bidra till en mer hållbar och effektiv framtid för fastighetssektorn.

 • Sammanhållen portföljförvaltning
  Yieldly erbjuder integrerade lösningar som säkerställer effektiv drift och underhåll av samhällsfastigheter. Det inkluderar allt från rutinmässigt underhåll till akut service och reparationer, vilket säkerställer att fastigheterna inte bara upprätthåller och höjer sitt värde på längre sikt, utan också bidrar så positivt som möjligt till samhället.
 • Hållbarhetsdriven utveckling
  Genom att aktivt arbeta med era önskemål kring hållbarhet och taxonomi, samt implementera åtgärder som miljöcertifiering och energifärdplan, stärker vi fastighetens miljöprofil och långsiktiga värde.
 • Expertis inom regleringar
  Yieldly avlastar fastighetsägare från den ofta komplexa hanteringen av myndighetskrav och regleringar genom att erbjuda expertis och uppföljning. Detta omfattar allt från brandsäkerhet till tillgänglighetsanpassningar, vilket säkerställer att fastighetsägare kan fokusera på sina kärnverksamheter medan Yieldly ser till att alla regler och lagkrav efterföljs.
 • Teknisk innovation och datainsamling
  Genom avancerad datainsamling och analys ger Yieldly fastighetsägare de insikter som krävs för att optimera drift och underhåll. Denna datadrivna ansats inte bara effektiviserar daglig verksamhet utan spelar också en kritisk roll i att utveckla långsiktiga strategier för hållbarhet och energieffektivisering.

Genom vår lokala närvaro bygger Yieldly långsiktiga relationer med kunder, hyresgäster och verksamheter, vilket skapar ett mervärde i alla led. Yieldly utnyttjar den senaste tekniken för att förutse underhållsbehov och identifiera möjligheter till förbättringar, vilket leder till kostnadsbesparingar och minskad miljöpåverkan.

Kontakta oss

Kontakta oss för att prata med en expert! Vi är alltid intresserade av förstå era specifika behov och att dela våra insikter.

På vårt första möte tar vi reda på om och hur vi kan hjälpa er. Därifrån tar vi fram en specifik plan för er, som vi sedan genomför – tillsammans!
contact@yieldly.se