2024-03-12

Yieldly pressrelease

På måndagen lanserades Yieldy, ett helt nytt koncept för fastighetsförvaltning, i syfte att optimera byggnaders energiprestanda. Hittills har driftskostnader minskats med 50 procent.

Läs mer här: https://www.fastighetsnytt.se/fastighetsmarknad/forvaltning/joint-venture-mellan-ramboll-och-estate-logs/

Kontakta oss

Kontakta oss för att prata med en expert! Vi är alltid intresserade av förstå era specifika behov och att dela våra insikter.

På vårt första möte tar vi reda på om och hur vi kan hjälpa er. Därifrån tar vi fram en specifik plan för er, som vi sedan genomför – tillsammans!
contact@yieldly.se